2011

ANAOKULU KEŞFEDİLDİ…

Şirin Anaokulu 25 Haziran 2011 tarihinde 3-6 yaş arası çocuklarımızın güven ve özveriyle geleceğe hazırlanmaları amacıyla Deniz Aydın tarafından kurulmuştur.

Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının ışığında, eğitim geleceğine güvenen,ülkemizin kültürel değerlerine önem veren,evrensel bakış açışına sahip kurumumuzda,çocuklarımızın daimi mutluluğu için güven duygusuyla eğitim almaları bizler için önemlidir.

Okulumuz her çocuk öğrenir farkındalığında ve tecrübeli eğitim kadromuzla çocuklarımızın yaş grubu özelliklerini ve kendilerine özgü yeteneklerini göz önünde bulundurarak eğitim vermektedir. Çocuklarımızın kendilerinde varolan yeteneklerinin farkına varmalarını,sosyal sorumluluk duygularının gelişmesini sağlamaktayız.

Cumhuriyetimizin gelecek kuşaklarını temsil eden çocuklarımızı yetiştirirken siz değerli anne-babalara ve çocuklarımıza uygun yanıtlar değil,gerçekten doğru yanıtlar vermek için çalışmaktayız.

Çocuklarımızın en çok öğrenmeye meraklı oldukları okul öncesin eğitimde,merak duygularını bastırmadan,öğrenmeyi öğreten bir kurum olarak sağlıklı,mutlu,kendisine güvenen ve kendisini doğru ifade edebilen çocuklar yetiştirmek görevimizin sadece küçük bir parçasını oluşturmaktadır.

Misyonumuz

Çocuklarımızın en hızlı öğrenme ve gelişme çağı okul öncesi eğitim döneminde başlamaktadır. Gördüğü,duyduğu herşeye karşı büyük bir merakla soru sormaları ile öğrenmeye doğru ilk adımı gerçekleştiren çocuklarımızın sorularına verilen cevaplar kadar onların sorularının bastırılmaması da son derece önemlidir.Bu anlamda çocuklarımızın öğrenmeye giden yollarının,onlara heyecan verici serüvenlerle,merak duyguları ön plana çıkartılarak ve ilgi alanları genişletilerek tamamlanması eğitim anlayışımız içerisinde yer almaktadır.

Atatürk’ün düşüncelerini benimsemiş,ilke ve inkılaplarının izinde,milli ve evrensel kültürlere duyarlı,sorumluluk duygusu taşıyan,kendi kendisine yetebilen,sosyalleşmenin ve iletişimde yapıcı olmalarının öneminin farkında olan,sağlıklı düşünen,sevgi dolu bireyler yetiştirmek de temel ilkelerimiz içerisinde yer almaktadır.

Vizyonumuz

Sevginin, saygının ve güvenin çatısı içerisinde “HER ÇOCUK SORGULAYAN BİRER FİLOZOFTUR” düşüncesiyle; öğrenmekten mutlu olan, hayal gücü gelişmiş, problemler karşısında çözüme odaklanmayı öğreten, karar verme yetisi gelişmiş, kendisini tanıyan, kendisiyle barışık, hayatı seven, yaşamayı seven, paylaşmayı seven bireyler yetiştirmekte, çizgimizden ödün vermeden eğitim hayatımıza devam etmek hedeflerimiz arasındadır.

2011

ANAOKULU KEŞFEDİLDİ…

Şirin Anaokulu 25 Haziran 2011 tarihinde 3-6 yaş arası çocuklarımızın güven ve özveriyle geleceğe hazırlanmaları amacıyla Deniz Aydın tarafından kurulmuştur.

Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının ışığında, eğitim geleceğine güvenen,ülkemizin kültürel değerlerine önem veren,evrensel bakış açışına sahip kurumumuzda,çocuklarımızın daimi mutluluğu için güven duygusuyla eğitim almaları bizler için önemlidir.

Okulumuz her çocuk öğrenir farkındalığında ve tecrübeli eğitim kadromuzla çocuklarımızın yaş grubu özelliklerini ve kendilerine özgü yeteneklerini göz önünde bulundurarak eğitim vermektedir. Çocuklarımızın kendilerinde varolan yeteneklerinin farkına varmalarını,sosyal sorumluluk duygularının gelişmesini sağlamaktayız.

Cumhuriyetimizin gelecek kuşaklarını temsil eden çocuklarımızı yetiştirirken siz değerli anne-babalara ve çocuklarımıza uygun yanıtlar değil,gerçekten doğru yanıtlar vermek için çalışmaktayız.

Çocuklarımızın en çok öğrenmeye meraklı oldukları okul öncesin eğitimde,merak duygularını bastırmadan,öğrenmeyi öğreten bir kurum olarak sağlıklı,mutlu,kendisine güvenen ve kendisini doğru ifade edebilen çocuklar yetiştirmek görevimizin sadece küçük bir parçasını oluşturmaktadır.

Misyonumuz

Çocuklarımızın en hızlı öğrenme ve gelişme çağı okul öncesi eğitim döneminde başlamaktadır. Gördüğü,duyduğu herşeye karşı büyük bir merakla soru sormaları ile öğrenmeye doğru ilk adımı gerçekleştiren çocuklarımızın sorularına verilen cevaplar kadar onların sorularının bastırılmaması da son derece önemlidir.Bu anlamda çocuklarımızın öğrenmeye giden yollarının,onlara heyecan verici serüvenlerle,merak duyguları ön plana çıkartılarak ve ilgi alanları genişletilerek tamamlanması eğitim anlayışımız içerisinde yer almaktadır.

Atatürk’ün düşüncelerini benimsemiş,ilke ve inkılaplarının izinde,milli ve evrensel kültürlere duyarlı,sorumluluk duygusu taşıyan,kendi kendisine yetebilen,sosyalleşmenin ve iletişimde yapıcı olmalarının öneminin farkında olan,sağlıklı düşünen,sevgi dolu bireyler yetiştirmek de temel ilkelerimiz içerisinde yer almaktadır.

Vizyonumuz

Sevginin, saygının ve güvenin çatısı içerisinde “HER ÇOCUK SORGULAYAN BİRER FİLOZOFTUR” düşüncesiyle; öğrenmekten mutlu olan, hayal gücü gelişmiş, problemler karşısında çözüme odaklanmayı öğreten, karar verme yetisi gelişmiş, kendisini tanıyan, kendisiyle barışık, hayatı seven, yaşamayı seven, paylaşmayı seven bireyler yetiştirmekte, çizgimizden ödün vermeden eğitim hayatımıza devam etmek hedeflerimiz arasındadır.