Çocuklarınızın gelişim sürecinin okul psikoloğumuzca tarafsız olarak gözlemlenmesi, gelişimsel bir probleme karşı erken tespit ve çözüm olanakları açısından oldukça önemlidir.

Bu anlamda çocuk psikoloğumuz, kapsamlı rehberlik anlayışı doğrultusunda farklı yaş gruplarındaki öğrencilerimizi bireysel ve grup derslerinde gözlemleyerek öğrencilerimizin gelişim süreci ile ilgili bilgi toplar. Çeşitli gelişim envertalleri kullanılarak öğrencimizin bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişim süreçlerinin takip edilmesinde yardımcı olur. Hazırlık sınıflarımız için 2.dönemden itibaren ilkokula hazırlık testleri uygulanmaktadır. Aile içerisinde çözüm sağlanamayan sorunlar için çocuğunuzla etkili ve doğru iletişim kurabilmek adına “Aile Eğitim ve Seminerlerimizden” de destek alabilirsiniz.

Okul öncesi dönem çocuğun çevredeki her türlü uyarıcıya açık olduğu ve hızlı bir şekilde öğrenme gelişimi göstererek bazı kritik kazanımları edindiği dönemdir. Çocuk için kritik ve önemli olan bu dönemde onu sosyal,kişisel,eğitsel anlamda geliştirmek ve destek olmak adına rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Okul öncesi dönemdeki rehberlik hizmetlerinin temel olarak dayandığı hedef özbakım becerileri kazandırma, özgüven geliştirme,sosyalleşmeyi sağlama,benliğin tanınması ve Kabul edilmesi gibi bir takım istendik kazanımlardır.Bunların yanı sıra,çocuğun okula olan uyumunu kolaylaştırmak için yönlendirir.